Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Konta bankowe dla dochodów scentralizowanych

  Wpłaty związane m.in. z rozliczaniem należności celnych, podatkowych, opłat i dopłat oraz innych dochodów rozliczanych centralnie, należy przekazywać na poniższe konta Izby Celnej w Krakowie:

  RODZAJ WPŁATY NUMER KONTA
  • cło,
  • podatek VAT od importu wynikający ze zgłoszeń celnych,
  • decyzje i postanowienia,
  • mandaty,
  • kary pieniężne,
  • kary porządkowe,
  • kary grzywny,
  • koszty postępowania,
  • opłaty za udostępnianie danych,
  • opłaty za udzielenie zezwoleń,
  • deklaracja importowa dla podatku od towarów
   i usług (zgodnie z ustawą o podatku od
   towarów i usług),
  • koszty wytworzenia podatkowych znaków
   akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku
   akcyzowym).

  25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

  • podatek akcyzowy krajowy,
  • podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
  • podatek akcyzowy z tytułu importu,
  • podatek od gier,
  • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
  • podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego
   nabycia paliw silnikowych (deklaracje
   VAT-14),
  • kwoty stanowiące wartość podatkowych
   znaków akcyzy,
  • należności za legalizacyjne znaki akcyzy

  84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

  • opłata paliwowa,

  09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

  • zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe,
  • zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe,
  • z tytułu dobrowolnego poddania się
   odpowiedzialności,
  • kaucje,
  • opłaty i kary za przejazd pojazdów
   nienormatywnych,
  • dopłata do gier hazardowych,
  • zaliczki na WIA i WIT.

  14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

  Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW - światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

   

  Konta bankowe dla dochodów niescentralizowanych -
  konta Izby Adminstracji Skarbowej w Warszawie

  owiązujące od dnia 1.03.2017r

   

  Numery rachunków bankowych jednostki budżetowej oraz sum depozytowych z tytułu należności niescentralizowanych, m. in.: należności cywilno-prawnych, egzekucji, wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umów, sprzedaży towarów w wyniku likwidacji i egzekucji.

  RODZAJ WPŁATY NUMER KONTA
  • dochody dotyczące funkcjonowania Izby Celnej w Warszawie
  • opłaty za wydanie kserokopii/wydruków,
  • należności cywilnoprawnych

  31 10101010 0166 4922 3100 0000

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 31 10101010 0166 4922 3100 0000

  • Wpłaty z tytułu zakładowego
   funduszu świadczeń socjalnych

  93 1130 1017 0200 0000 0013 8219

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 93 1130 1017 0200 0000 0013 8219

  • zabezpieczenia należytego wykonania umów,
  • wadium,
  • kwoty uzyskane ze sprzedaży towarów w wyniku likwidacji i egzekucji

  20 1010 1010 0166 4913 9120 0000

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 20 1010 1010 0166 4913 9120 0000

  • pracownicza kasa zapomogowo - pożyczkowa,

  84 1020 1156 0000 7302 0007 2371

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 84 1020 1156 0000 7302 0007 2371

  Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW - światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

  Informacje o rachunkach bankowych dla poszczególnych izb celnych są dostępne na ich stronach internetowych (linki u dołu strony).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.05.2015 Data publikacji: 25.05.2015 13:02 Data ostatniej modyfikacji: 28.02.2017 12:34
  Autor: Bożena Marchewka Osoba publikująca: Grażyna Włodarczyk-Moczydłowska Osoba modyfikująca: Tomasz Kuczewski
  Rejestr zmian