Zasady udzielania informacji publicznej

  Zasady udzielania informacji publicznej

  Informacje publiczne będące w posiadaniu Izby Celnej w Warszawie, a nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępniane są na wniosek na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z późn. zm.).

  Izba Celna w Warszawie udostępnia informacje na wniosek zainteresowanego podmiotu pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w poniższych przepisach:

  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.),
  • ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167),
  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922),
  • ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167)

  Szczegółowe informację dotyczące trybu i zasad udostępnienia informacji publicznej znajdują się w karcie i załączniku usługi "Udostępnianie informacji publicznej"

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.10.2016 Data publikacji: 19.05.2015 08:42 Data ostatniej modyfikacji: 30.11.2017 15:34
  Autor: Iwona Ciołek Osoba publikująca: Tomasz Kuczewski Osoba modyfikująca: Główny Administrator
  Rejestr zmian