«Powrót

41 lat w cle – pożegnanie Naczelnika Mariana Zarona

41 lat w cle – pożegnanie Naczelnika Mariana Zarona

41 lat w cle – pożegnanie Naczelnika Mariana Zarona

Pamiątkowe zdjęcie z pożegnania odchodzącego na emeryturę Naczelnika Urzędu Celnego III Port Lotniczy w Warszawie
Pamiątkowe zdjęcie odchodzącego na emeryturę Naczelnika z kierownictwem pozostałych urzędów celnych

21 lutego 2017 r. w Izbie Celnej w Warszawie miało miejsce uroczyste spotkanie, związane z przejściem na emeryturę Naczelnika Urzędu Celnego III „Port Lotniczy" w Warszawie inspektora celnego Mariana Zarona.

W uroczystości uczestniczyli: kierownictwo Izby Celnej w Warszawie z Dyrektor mł. insp. Marią Rutką na czele oraz kierownictwo pozostałych sześciu urzędów celnych.

Pan Marian Zaron służbę w administracji celnej rozpoczął 7 czerwca 1976 r., z czego 4 lata był oddelegowany do służby dyplomatycznej w Konsulacie Generalnym w Lille we Francji.

Przygodę z mundurem rozpoczął jako młodszy kontroler celny w Urzędzie Celnym Port Lotniczy w Warszawie, z którym związał całe swoje życie zawodowe. W 1985 roku zaproponowano mu kierowanie jedną ze zmian w Oddziale Celnym Osobowym i tak został kierownikiem zmiany. W 1994 roku Dyrektor Urzędu Celnego Port Lotniczy powierzył Marianowi Zaronowi kierowanie całym Oddziałem Celnym Osobowym, już jako Naczelnikowi Oddziału.

W 2002 roku, gdy powstała Izba Celna Port Lotniczy w Warszawie został Naczelnikiem Urzędu Celnego III w Warszawie, natomiast od października 2003 roku po restrukturyzacji warszawskich izb celnych, objął stanowisko Naczelnika Urzędu Celnego III „Port Lotniczy" w Warszawie. Jednym z największych granicznych urzędów celnych kierował nieprzerwanie przez ponad 13 lat. Ludzie z którymi pracował i którymi zarazem kierował, stanowili wspaniałą i oddaną załogę, którą jak powiedział, nie zamieniłby na inną.

Na pytanie postawione w wywiadzie do Wiadomości Celnych (nr 3/4 z 2010 r.) – Czy z perspektywy czasu zamieniłby Pan zawód celnika na inny? odpowiedział: „Nie zamieniłbym nigdy. Dowodem może być fakt, że po powrocie z trwającej 4 lata placówki dyplomatycznej we Francji, dostałem wiele ciekawych ofert pracy. Bez namysłu zdecydowałem, że dalej będę celnikiem i nie żałuję tego. To niezwykły zawód".

Przed Naczelnikiem Zaronem jeszcze pożegnalne spotkania z dowódcami służb współpracujących na lotnisku im. Chopina oraz pożegnanie z załogą Urzędu Celnego III „Port Lotniczy" w Warszawie i przekazanie obowiązków I zastępcy urzędu.

Panu Naczelnikowi składamy serdeczne gratulacje za tak długi staż pracy w jednej formacji oraz gorące podziękowania za wspólnie spędzone lata, przekazaną wiedzę, doświadczenie oraz dobre wspomnienia. Ponadto, życzymy realizacji tych pragnień, marzeń i pasji, które do tej pory ustępowały miejsca powinnościom służby, a wiemy, że planów jest sporo. Będzie więc czas na pasje – czyli m.in. myślistwo przez lata zaniedbane, majsterkowanie w domu i na działce oraz wnuki, które już się cieszą na myśl spędzanego z Dziadkiem czasu.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 24.02.2017 Data publikacji: 24.02.2017 09:09 Data ostatniej modyfikacji: 24.02.2017 09:25
Autor: Anette Tomkiewicz Osoba publikująca: Tomasz Kuczewski Osoba modyfikująca: Tomasz Kuczewski
Rejestr zmian