Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP)

  Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP)

  1. Informacje podstawowe
  2. Kontakt

   

  Decyzje WIP - informacje podstawowe/podstawy prawne/wniosek do pobrania

  Wiążąca informacja o pochodzeniu towaru (WIP)(link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

   

   

  Miejsce składania wniosków

   

  Wiążąca informacja o pochodzeniu wydawana jest wyłącznie na wniosek strony składany na piśmie i adresowany do właściwego organu celnego. W Polsce decyzje WIP wydawane są centralnie przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. Adres siedziby Wydziału Wiążących Informacji WIT, WIP i WIA Izby Celnej w Warszawie jest następujący: 01-443 Warszawa, ul.  Erazma Ciołka 16.

  Adres do korespondencji:
  Izba Celna w Warszawie
  Wydział Wiążących Informacji WIT, WIP i WIA
  ul. Erazma Ciołka 14A
  01-443 Warszawa

   

   

  Opłaty

   

  Złożenie wniosku o udzielenie wiążącej informacji o pochodzeniu oraz wydanie decyzji WIP, nie podlegają opłacie skarbowej.

  UWAGA! Standardowej opłacie skarbowej w kwocie 17 zł podlega natomiast złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do reprezentowania podmiotu przed Dyrektorem Izby Celnej w Warszawie. W takich przypadkach wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej dokonanej na następujący rachunek:

  Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Wola
  Bank Handlowy

  54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

   

  Kontakt

   

  Komórką organizacyjną, usytuowaną w Pionie Komórek Ogólnopolskich struktury organizacyjnej Izby Celnej w Warszawie, upoważnioną przez Dyrektora Izby Celnej do wydawania wiążących informacji o pochodzeniu jest Wydział Wiążących Informacji WIT, WIP i WIA

  Siedziba Wydziału:
  Izba Celna w Warszawie
  Wydział Wiążących Informacji WIT, WIP i WIA
  ul. Erazma Ciołka 16
  01-443 Warszawa

  Adres do korespondencji:
  Izba Celna w Warszawie
  Wydział Wiążących Informacji WIT, WIP i WIA
  ul. Erazma Ciołka 14A
  01-443 Warszawa

  Kontakt e-mail:
  kancelaria-wit@war.mofnet.gov.pl

  Erazma Ciołka 16.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 11.05.2015 Data publikacji: 14.05.2015 08:30 Data ostatniej modyfikacji: 11.05.2016 15:08
  Autor: Ewa Jarzyńska Osoba publikująca: Mariusz Żarski Osoba modyfikująca: Tomasz Kuczewski
  Rejestr zmian