Urząd Celny w Siedlcach

Urząd Celny w Siedlcach

Informacja o wsparciu dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się


Naczelnik Urzędu Celnego w Siedlcach uprzejmie informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą w kontaktach z urzędem korzystać ze środków wspomagających komunikowanie się, w szczególności:

 • korzystać z poczty elektronicznej
 • przesyłać faksy

a także korzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika.

Aby skorzystać ze świadczenia usług tłumacza (PJM, SJM i SKOGN) osoba uprawniona jest zobowiązana co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych) zgłosić taką potrzebę ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w jednej z poniższych form:

 • drogą elektroniczną na adres e-mail:
  uc.siedlce@war.mofnet.gov.pl
 • faksem na nr:
  25 640 18 43
 • listownie na adres:
  Urząd Celny w Siedlcach
  ul. Brzeska 102
  08-102 Siedlce

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 19.05.2015 Data publikacji: 21.05.2015 13:54 Data ostatniej modyfikacji: 22.05.2015 13:00
Autor: Renata Pac Osoba publikująca: Mariusz Żarski Osoba modyfikująca: Tomasz Kuczewski
Rejestr zmian