Urząd Celny w Pruszkowie

Urząd Celny w Pruszkowie

Informacja o wsparciu dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się


Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie uprzejmie informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą w kontaktach z urzędem korzystać ze środków wspierających komunikowanie się, w szczególności:

 • korzystać z poczty elektronicznej,
 • przesyłać faksy,

a także korzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

Aby skorzystać ze świadczenia usług tłumacza (PJM, SJM i SKOGN) osoba uprawniona jest zobowiązana co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych) zgłosić taką potrzebę ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w jednej z poniższych form:

 • drogą elektroniczną na adres e-mail:
  uc.pruszkow@war.mofnet.gov.pl
 • faksem na nr:
  22 738 52 24
 • listownie na adres:
  Urząd Celny w Pruszkowie
  ul. Przejazdowa 25
  05-800 Pruszków

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. w Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.).

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 19.05.2015 Data publikacji: 21.05.2015 13:45 Data ostatniej modyfikacji: 22.05.2015 13:00
Autor: Beata Wojciechowska-Pieniążek Osoba publikująca: Mariusz Żarski Osoba modyfikująca: Tomasz Kuczewski
Rejestr zmian