Urząd Celny III "Port Lotniczy" w Warszawie

Urząd Celny III "Port Lotniczy" w Warszawie

Informacja o wsparciu dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się
 

Naczelnik Urzędu Celnego III "Port Lotniczy" w Warszawie uprzejmie informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą w kontaktach z urzędem korzystać ze środków wspomagających komunikowanie się, w szczególności:

  • korzystać z poczty elektronicznej
  • przesyłać faksy

a także korzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika.

Aby skorzystać ze świadczenia usług tłumacza (PJM, SJM i SKOGN) osoba uprawniona jest zobowiązana co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych) zgłosić taką potrzebę ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w jednej z poniższych form:

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 19.05.2015 Data publikacji: 21.05.2015 13:33 Data ostatniej modyfikacji: 22.05.2015 12:59
Autor: Katarzyna Zaklika Osoba publikująca: Mariusz Żarski Osoba modyfikująca: Tomasz Kuczewski
Rejestr zmian