Urząd Celny I w Warszawie

Urząd Celny I w Warszawie

Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą w kontaktach z urzędem korzystać ze środków wspomagających komunikowanie się w szczególnosci:

 • korzystać z poczty elektronicznej
 • przesyłać faxy

a także korzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

Aby skorzystać ze świadczenia usług tłumacza (PJM,SJM,SKOGN) osoba uprawniona jest zobowiązana co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem ( z wyłączeniem sytuacji nagłych) zgłosic taką potrzebę ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w jednej z powyższych form:

Odnośnie Urzędu Celnego I w Warszawie:

 • drogą elektroniczną na adres e-mail:
  uc.warszawa1@war.mofnet.gov.pl
 • faxem na nr:
  22 544-75-68
 • listownie na adres:

  Urząd Celny I w Warszawie
  ul. Cybernetyki 19B
  02-677 Warszawa

Odnośnie Oddziału Celnego I Pocztowego w Warszawie:

 • drogą elektroniczną na adres e-mail:
  uc.oc441010@war.mofnet.gov.pl
 • faxem na nr:
  22 548-14-31
 • listownie na adres:

  Oddział Celny I Pocztowy w Warszawie
  ul. Łączyny 8
  00-900 Warszawa

Odnośnie Oddziału Celnego IV w Warszawie:

 • drogą elektroniczną na adres e-mail:
  oc441040@war.mofnet.gov.pl
 • faxem na nr:
  22 332 09 60
 • listownie na adres:

  Oddział Celny IV w Warszawie
  Al. Krakowska 106
  02-256 Warszawa

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.)
Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. O języku

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 04.04.2016 Data publikacji: 21.05.2015 13:09 Data ostatniej modyfikacji: 05.04.2016 09:31
Autor: Urszula Przedlacka Osoba publikująca: Mariusz Żarski Osoba modyfikująca: Jolanta Jarmul-Mikołajczyk
Rejestr zmian